รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1795 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
General Revenue First Issue 1883; colection of non-surcharged and surcharged on 4 classic album sheets. Non-surcharged consists of 4 values: Seeo, Seek, Salung, and Tical in total of 14 unused values including one blk of 4 and 11 used values with excellent 90% cancellation. Revalued Surcharged on Seeo in black: 1 attx3 used, 1 Bahtx1 used, 2 Bahtx1, and 4 Baht mint in pair & block of 4; 10 Baht on Seekx2 in black used, 20 Baht on Seek in black used; 1 Bahtx5 & 4 Bahtx2 in red on Seeo used, also surcharged "WEN PASSADU 4 Baht" in red in 2 lines. Tical Revalued 6 Baht in total 16 stamps (mostly used) including varieties such as "๖" omitted, "6" omitted; generally fine to very fine with some usual faults, excellent choice for varieties. (4 pages)
"อากรทั่วไปชุดแรก(ใส่สูท)" 2426 กลุ่มแสตมป์อากร แก้ราคา และไม่แก้ราคา บนอัลบั้ม 4 แผ่น ไม่แก้ราคาประกอบด้วย 4 ราคา ได้แก่ เสี้ยว ซีก สลึง และ บาท รวม 14 ดวง ไม่ใช้ (บล็อคสี่ 1 บล็อค) และใช้แล้ว 11 ดวงประทับตราชัด 90% แสตมป์แก้ราคาบนเสี้ยวด้วยหมึกสีดำ ประกอบด้วย 1 อัฐ ใช้แล้ว 3 ดวง, ! บาทใช้แล้ว 1 ดวง, 2 บาท ใช้แล้ว 1 ดวง, และ 4 บาท ไม่ใช้ หนึ่งคู่ บล็อคสี่ 1 บล็อค, ดวงเดี่ยว 1 ดวงมีรูเล็กๆ และ ใช้แล้ว 2 ดวง, แก้ 10 บาทด้วยหมึกสีดำบนซีก ใช้แล้ว สองดวง, แก้ 20 บาทด้วยหมึกสีดำบนซีกใช้แล้วหนึ่งดวง แก้ราคาด้วยหมึกสีแดงบนเสี้ยวประกอบด้วย 1 บาท ใช้แล้ว 5 ดวง และ 4 บาท ใช้แล้ว 2 ดวง และแก้ราคาด้วยหมึกสีแดง เวรพัสดุ 4 บาท สองบรรทัด แสตมป์หนึ่งบาทแก้เป็น 6 บาท รวม16 ดวง ส่วนใหญ่ใช้แล้ว มีตัวตลก "๖" หาย และ "6" หาย สภาพปะปนมีตำหนิบางส่วน แนะนำให้ตรวจสอบ เป็นรายการที่หลากหลายดีมาก (4 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 165000

more details

LOT NO: 2    meaning meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1250  Download Blank POST-BID
General Issue Seeris II - Group of 3-headed elephant "Erawan" Court Fee unmounted mint in half and full sheet of 100 stamps printed by Waterlow & Sons (1st.x40 Type B and 1b.x100 Type A) and Thomas de La rue values 30b.x100, 80b.x50, 100b.x68, 200b.x100, 300b.x50, and 400b.x100. Some perf splits with mostly even stains, total 608 values with huge total face values of 88,900.40THB. (608)
กลุ่มแสตมป์ฤชากร รุ่นเอราวัณช้างสามเศียร ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ครึ่งแผ่นและเต็มแผ่น พิมพ์จากบริษัทวอเตอร์โลว์แอนด์ซัน (1สต.x40 แบบ B และand 1บ.x100 แบบ A) พิมพ์จากบริษัทโทมัส เดอลารู ราคา 30บ.x100., 80บ.x50., 100บ.x68, 200บ.x100, 300บ.x50, และ 400บ.x100 แสตมป์ส่วนใหญ่มีสนิมบาส่วน รอบฟันแยกบางส่วน รวมจำนน 608ดวง ราคาหน้าดวงทั้งหมด 88900.40 บาท (608)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 3    meaning meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Agriculture Tax" King Monogram Essay upper left corner block of 4 in blue colour without gum as issued. Very good conditon, fresh. VF(4)
"อากรค่านา" ต้นแบบอากรค่านาชุดแรก ตัวอย่างอักษรย่อรัชกาลที่ "จ.ป.ร." บล็อคสี่ติดมุมบนด้านซ้าย สีน้ำเงิน บนกระดาษไม่มีกาว สภาพดีมาก สีสด VF(4)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 4    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Agricultute Tax - First Issue" 1877 Group of 1st Issue and Overprinted stamps. Used consists of one each Two salung and One baht. Unused without gum includes Fuang in vertical pair, Salung in vertical strip of 4 with one damage, Half Tamlungx1, one each of Wen PaSSaDu R.S. 112 value Fuang and R.S. 114 value Salung. Fresh and good condition, minor fault on 1b. F(11)
"อากรค่านา - ชุดแรก" 2420 - กลุ่มอากรค่านาชุดแรกและตัวทับ ใช้แล้วประกอบด้วยราคา สองสลึงและหนึ่งบาทอย่างละดวง ไม่ใช้ไม่มีกาวประกอบด้วยราคา เฟื้องคู่แนวตั้ง สลึงแถวแนวตั้ง 4 ดวงๆ หนึ่งชำรุด กึ่งตำลึง 1 ดวง และพิมพ์ทับเวรพัสดุ ร.ศ. 112 ราคาเฟื้อง และ ร.ศ. 114 ราคาสลึง อย่างละดวง ทั้งหมดสีสด สภาพดี ยกเว้นราคา 1 บ. มีตำหนิ F(11)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 5    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
Mixed lot of Agriculture Tax 1st and 2nd Issue. First Issue included 3 unused and 3 used un-overprint, and overprinted : "Wen Passadu R.S.112 value fuang and salung in 3 each different colour total 6 stamps; Wen Passadu R.S. 114 both typeset in 3 values and 4 colours total 4 stamps , and handstamp in 3 values and 3 colours total 3 stamps. Second Issue of 4 values 8, 16, 32 atts and 1 Baht. Mixed condition with some faults, inspection needed. (23)
กลุ่มอากรค่านากชุดแรกและชุดที่สอง ชุดแรกประกอบด้วย ไม่ใช้และใช้แล้วอย่างละ 3 ดวง พิมพ์ทับ "เวรพัสดุ ร.ศ. 112" ราคา เฟื้องและสลึง อย่างละ 3 สีแตกต่างกัน รวม 6 ดวง "เวรพัสดุ ร.ศ. 114" ทั้งแบบเรียงพิมพ์และพิมพ์ด้วยมือ แบบเรียงพิมพ์ 3 ราคา มี 4 สี รวม 4 ดวง แบบพิมพ์มือ 3 ราคา 3 สี รวม 3 ดวง ชุดสองประกอบด้วยราคา 8, 16, 32 อัฐ และ 1 บาท ตำหนิบางส่วน สภาพปะปนกัน ควรตรวจสอบ (23)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 6    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - 1st Issue, 2nd Issue, 1877 - 1942; Revenue Provisional Issues and Civil Defense Issue" , selection of 62 stamps mint and used including half Baht error right marginal imperf. of Agriculture Tax 1st Issue in various colors of values Fuang, Salung, Two Salung. Baht, Half Tamlung, and Tamlung, various years of Wen PasSaDu overprint and cancellations, Agriculture Tax 2nd Issue 5 values in total 5 stamps and value 8 att block of 4, and one 8 att overprint Revenue Provisional Issues such as Vienna Issue overprint, 1 of Entertainment Tax, and Civil Defense Issue values x 20 values 2 satang up to 10 satang. All mounted on paper, some insect holes, mixed condition with some usual faults, excellent choice for varieties. (10 pages)
"อากรค่านาชุดแรก, ชุด 2, อากรแสตมป์ทั่วไปและ ส.ป.ส." 2420-2485 กลุ่มอากรค่านาชุดแรก ราคาเฟื้อง, สลึง, สองสลึง, บาท, กึ่งตำลึงและตำลึง สีต่างๆ กัน ไม่ใช้และใช้แล้วรวม 62 ดวง ดวงสองสลึง ตลกไม่ปรุข้างด้านขวา พิมพ์ทับ "เวรพัสดุ" ปีต่างๆ และตราประทับ, อากรค่านาชุด 2 5 ราคา รวม 5 ดวงและบล็อคสี่ราคา 8 อัฐ หนึ่งบล็อคและแก้ราคา 8 อัฐหนึ่งดวง, อากรแสตมป์รุ่นต่างๆ เช่น แสตมป์ ร. 6 แก้อากร อากรมหรสพ 1 ดวง และ อากร ส.ป.ส. 2 สต. ถึง 10 สต. รวม 20 ดวง ทั้งหมดปิดบนกระดาษ มีรูแมลงบางส่วน แนะนำให้ตรวจสอบ เป็นรายการที่หลากหลายดีมาก (10 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 125000

more details

LOT NO: 7    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
"Agriculture Tax - Third Issue "1907 Sugar Tax complete hinged mint set of 4 colours, green, red, brown and blue. The Blue color stamp with original gum, the rest without gum. Difficult to find complete clean set of Sugar Tax, rare. F-VF(4)
"อาการค่านาชุดสาม" 2450 อากรภาษีน้ำตาลครบชุด 4 ดวง สีเขียว สีแดง สีน้ำตาลและสีน้ำเงิน แสตมป์สีน้ำเงินมีกาวเดิม ที่เหลือไม่มีกาว ทุกดวงมีรอยฮินก์ สวยครบชุดหายากมาก F-VF(4)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 8    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Alcoholic Beverage Tax" 1955-65 Group of stamps from the De La Rue Archives. Unused values consist of 3 different colors: 9 different values in gray such as 5st., 20st., 40st., 80st., 1.20b., 1.60b., 2.40b. 3.20b. and 10b.; 3 values in pink: 20st., 40st., and 80st., and 2 values in orange: 10st. and 80 st. Also 3 stamps with year 2503 for 30, 35 and not exceed 10 degrees plus one stamp in red for 28 degrees. All of them with perfins "a" twice. Also included 18 different stamps with SPECIMEN overprint in either red on black and with perfins "a" twice. Five stamps bearing "04" under bird's left wing in the medallion represents year 1961. All in pristine condition, fresh and rare. VF(36)
2498-2508 กลุ่มแสตมป์สุราจาก the De La Rue Archives แสตมป์มี 3 สีแตกต่างกัน คือสีเทามี 9 ราคา ได้แก่ 5สต. 20สต. 40สต. 80สต. 1.20บ. 1.60บ. 2.40บ. 3.20บ. และ 10บ. ; สีชมพู 3 ราคาได้แก่ 20สต. 40สต. และ 80สต.: และสีส้ม 2 ราคา ได้แก่ 10สต. และ 80 สต. แสตมป์ 3 ดวง ปี 2503 สำหรับสุรา 30, 35 และไม่เกิน 10 ดีกรี และอีกดวงหนึ่งสีแดงสำหรับสุรา 28 ดีกรี ทุกดวงปรุรูตัวอักษร "a" 2 ตัว นอกจากนี้ยังมีแสตมป์อีก 18 ดวงแตกต่างกันพิมพ์ทับด้วยคำว่า "SPECIMEN" สีแดงหรือสีดำและปรุรูตัวอักษร "a" 2 ตัว มีแสตมป์ 5 ดวงมีเลข "04" อยู่ใต้ปีกนกด้านซ้ายภายในสัญลักษณ์ซึ่งแทนปี 1961 แสตมป์ทั้งหมดอยู่ในสภาพเดิม สวยและหายาก VF(36)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 7800

more details

LOT NO: 9    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Tobacco Revenue" 1950 : De La Rue archives unused complete set of Type 1 consisting of 1st., 2st., 3st., 4st., and 5st.; complete set of Type 2 consisting of 1st., 2st., 3st., 4st., 5 st., and 10st.; complete set of Type 3 consisting of 2st., 3st., 5st., and 10st. Also "Snuff Revenue" 1955 of 50st., 1baht, and 1.50baht, in vertical row of 4. Fresh, extremely good condition. VF(27)
"แสตมป์ยาสูบ" 2493: แบบที่ 1 ประกอบด้วยราคา 1สต., 2สต., 3สต., 4สต., และ 5สต.; แบบที่ 2 ประกอบด้วยราคา 1สต., 2สต., 3สต., 4สต., 5สต. และ 10สต.; แบบที่ 3 ประกอบด้วยราคา 2สต., 3สต., 5สต. และ 10สต. นอกจากนี้ยังมี "แสตมป์ยานัตถุ์" 2498 ประกอบด้วยราคา 50สต., 1บาท, และ 1.50บาท ทั้งหมดเป็นแถวแนวตั้ง 4 ดวง แสตมปหมดยังไม่ใช้มาจาก De La Rue archives. สีสด สภาพดีเยี่ยม VF(27)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 10    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"General Revenue - Fifth Issue" 1947 land document affixed Fifth Issue General Revemue stamps value 10st.in various manners: pair, 2xstrip of 10 with one strip imperf on top margin. block of 30(10x3). Also Court Fee 6th Issue: 2x1b. and one 10b. Document clean but damage on left top corner and bottom. (1)
"อากรแสตมป์ - ชุดห้า" 2490 เอกสารที่ดินติดอากรแสตมป์ชุดห้า ราคา10สต. ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนึ่งคู่ แถวนอน10 ดวง 2 แถว แถวหนึ่งไม่ปรุฟันด้านบน บล็อก 30(10x3) 1 บล็อก และยังมีฤชากรชุด 6 ราคา 1บาท และ 10 บาทอย่างละดวง เอกสารสะอาดแต่มีรอยฉีกขาดที่มุมบนด้านซ้ายและด้านล่าง (1)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 11    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Long Green Revenue - Court Fee" 1925 land docement affixed one each 3-headed elephant Issue value 1b. And 5b., also Long Green Revalued pair of 25st. on 16atts, pair of 10st. on 8atts, 2 pairs of 1st. on 2atts with one double perforation. Total tax 6b. and 74st. Document clean but damaged on top left corner. (1)
"อากรศาล - ฤชากร" 2468 เอกสารที่ดินติดฤชากร รุ่นช้างสามเศียร ราคา 1 บาท และ 5 บาทอย่างละดวง ยังติดฤชากรแก้ราคา ได้แก่ แก้ 25สต. บน 16อัฐ หนึ่งคู่ แก้ 10สต. บน 8อัฐ หนึ่งคู่ แก้ 1สต. บน 2อัฐ 2 คู่ มีตัวตลกปรุฟันผิดที่หนึ่งดวง ค่าอากรทั้งหมด 6 บาท 74 สตางค์ เอกสารสะอาดแต่มีรอยฉีกที่มุมบนด้านซ้าย (1)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 4400

more details

LOT NO: 12    meaning meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Public Welfare Issue" Group of 6 values 2st.x2, 5st.x1,10st.x3 in full sheet of 100. Each sheet with misplaced perforation. All in very good condition, fresh and with original gum. Appropriate for album sheet for exhibit. (6)
กลุ่มแสตมป์ ส.ป.ส. จำนวน 6 แผ่น ราคา 2สต.x2, 5สต.x1,10สต.x3 เต็มแผ่น 100 ดวง แต่ละแผ่นปรุฟันผิดที่หรือปรุฟันเคลื่อน ทั้งหมดสภาพดี สีสด กาวเดิม เหมาะสำหรับจัดอัลบั้มชีทสำหรับการประกวด (6)

Auction Result for LOT NO:12:   unsold

more details

LOT NO: 13    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Revenue - 1953 Charity for Health and Education mint complete set of 9 values: 25st., 50st., 1b., 3b., 5b., 10b., 20b., 50b., and 100b. Fresh, very good condition, white gum, unhinged. VF(9)
อากรแสตมป์ - 2496 อากรการกุศลเพื่อสุขภาพและการศึกษา ไม่ใช้ ครบชุด 9 ราคา ได้แก่ 25สต., 50สต., 1บ., 3บ., 5บ., 10บ., 20บ., 50บ., และ 100บ. สีสด สภาพดีมาก กาวขาว ไม่ติดฮินท์ VF(9)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 14    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
Occupation of Malaya - Trenggaanu 1943-1945 ship designs complete set of 15 values 1 cent - 100 dolars (Barefoot #41-55) unused without gum as issued, very fresh condition, most desirable item. VF(15)
"ยึดครองมาลายา - ตรังกานู" 2486-2488 รูปเรือ ครบชุด 15 ดวง ราคา 1 เซ็นต์-100 ดอลล่าร์ (Barefoot #41-55) ยังไม่ใช้ บนกระดาษไม่มีกาว สภาพนอก สวยมาก สีสด หายากมาก VF(15)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 15    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation Revenue : "Trengganu - Sailing Boat" 1944 values 5c, 25c and 50c (Barefoot #45, 47 & 48) on normal ungummed papper in full sheet of 50, each mounted on paper by hinges only on the margins without touching the values, thus unmonted mint, very fresh. Scarce in full sheets. VF(75)
"อากรไทยยึดครองตรังกานู ชุดเรือใบ" 2487 ชนิดราคา 5c, 25c และ 50c (Barefoot #45, 47 & 48) ชนิดไม่มีกาว เต็มแผ่น 50 ดวง ทุกแผ่นติดบนกระดาษโดยใช้ฮินท์ติดที่ชานกระดาษแต่ไม่ถูกตัวแสตมป์ ยังไม่ใช้ สีสด เต็มแผ่นหายาก VF(75)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 56000

more details

LOT NO: 16    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Revenue "Syburi" Occupation Tax revenue 10 cents unused on ungummed paper as issued, very fresh. Scarce. VF(1)
อากรแสตมป์ - ชุดยึดครองไทรบุรี ราคา 10 เซ็นต์ ยังไม่ใช้ สีสดแต่ไม่มีกาวตามที่ออกจำหน่าย หายาก VF(1)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 17    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Charity's Seal of Anti Tuberculosis(T.B.) 1958-1991, Chiengmai TB Association complete set of 9 designs plus 9 remainders, each design with elephant. Also the Charity's Seal of same issued by the Anti Tuberculosis Association of Thailand under the Royal Patronage of H. M. the King from 1962-1991 in full sheet in total of 30 sheets and remainder of 32 stamps. Printed locally on gummed paper. All in good condition, fresh, white gum. Rare F.(50 single + 30 full sheets)
2501-2534 ชุดสะสม ป้ายผนึกต่อต้านวัณโรค ของสมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ ครบชุด 9 ดวง จำนวน 1 ชุด และเศษ 9 ดวงแต่ละดวงออกแบบรูปช้างต่างๆ นอกจากนี้ยังมีป้ายของสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2505-2534 เต็มแผ่น รวม 30 แผ่น และเศษ 32 ดวง พิมพ์ในประเทศบนกระดาษกาว ทั้งหมดสภาพดี สีสด หลังขาว หายาก F(50 ดวง+30 sheets)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 18    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
Charity's Seal of Anti Tuberculosis(T.B.) 1962-2001 issued by the Anti Tuberculosis Association of Thailand under the Royal Patronage of H. M. the King from in full sheet in total of 40 sheets. Also two imperforated souvenir sheets of 50th Anniversary Thai Red Cross Membership League of Red Cross Societies (A.D. 1921-1971), image edge one in blue and one in violet together with seals in full sheet of 25 of both colours. Printed locally on gummed paper. All in good condition, fresh, white gum. Rare.F(44 sheets)
2505-2544 ชุดสะสม ป้ายผนึกต่อต้านวัณโรค ของสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เต็มแผ่น รวม 40 แผ่น ยังมีแผ่นที่ระลึกชนิดไม่ปรุรู ที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สภากาชาดไทยเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสภากาชาด (พ.ศ. 2464-2514) ขอบภาพสีฟ้าและสีม่วงอย่างละแผ่น อีกทั้งป้ายเต็มแผ่น 25 ดวงของทั้งสองสี พิมพ์ในประเทศบนกระดาษกาว ทั้งหมดสภาพดี สีสด หลังขาว หายาก F(40 sheets)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 9800

more details

LOT NO: 19    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Court Fee Revenue 1899 - 1920; selection of Court Fee First Issue Long Green stamps including one used complete set of 12 stamps of mono-colored 1Att - 80 Baht (Barefoot #1-12), bi-colored Baht up to 40 Baht used Barefoot #26-30), and Att surcharged and revalued Satang and Baht both short and long single killer bar, plus a few varieties such as dropped "๒" and 25 satang on 16 att doble killer bar in one operation. Also include the second Issue Erawan Revenue printed by Gieseke & Devrient and Waterlow & Sons. All mounted on paper, insect holes, mixed conditions with some usual faults, excellent choice for varieties. (6 pages)
อากรศาล - ฤชากร 2442-2463 กลุ่มแสตมป์ฤชากรชุดแรก 2442 สีเดียวใช้แล้วครบชุด 12 ดวง ราคา 1 อัฐ - 80 บาท (Barefoot #1-12), สองสีใช้แล้วมีราคาถึง 40 บาท (Barefoot #26-30) รวมทั้งตัวแก้อัฐ, แก้สตางค์และแก้บาท ทั้งเส้นเดี่ยวขีดฆ่าราคาเดิมสั้นและยาว มีตัวตลก เช่น "๒" ต่ำ และ แก้ 25 สตางค์ บน 16 อัฐ เส้นคู่ขีดฆ่าราคาเดิม พิมพ์ครั้งเดียว รวมทั้งฤชากรรุ่น "ช้างสามเศียร" พิมพ์ที่ "กีเซค แอนด์ เดเวอเรียนท์" และ "วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส" ทั้งหมดติดบนกระดาษ มีรูแมลง สภาพปะปน แนะนำให้ตรวจสอบ เป็นรายการที่หลากหลายดีมาก (6 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 34000

more details

LOT NO: 20    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Documentary Tax of 1 baht value in both Thai and Arabic numeral in multiple. Thai numeral in block of 43(4x10 + 3), (full sheet of 50) and a vertical pair. Arabic numeral in block of 31(3x9+4) (full sheet of 90) with margin and sheet number, block of 70(7x10)(full sheet of 100) 3 left, right and bottom margins and a vertical pair. Also large size 5 bahtx1 in Thai numeral. Mixed condition. Inspection suggested. (148)
แสตมป์ ส.ป.ส. ราคา 1 บาททั้งเลขไทยและเลขอารบิค เลขไทยบล็อค 43(4x10+3) (เต็มแผ่น 50 ดวง) และ 1 คู่ เลขอารบิคบล็อค 31(3x9+4) (เต็มแผ่น 90 ดวง) มีขอบกระดาษและเลขประจำแผ่น บล็อก 70(7x10) (เต็มแผ่น 100 ดวง) พร้อมชานกระดาษด้านซ้าย ขวา และล่าง และอีก1 คู่ ยังมีราคา 5 บาทเลขไทยอีกหนึ่งดวง สภาพปะปนกัน ควรตรวจสอบ (148)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 3300

more details

LOT NO: 21    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Documents; 1944 The Extension of Buying & Selling Property dated 3 March 1944 bearing Documentary Tax 5st. Arabic numeralx1, 10st. Thai numberalx2, 1b Thai numeral in vertical pair, 5b Thai numeral in block of 4, and other. Thai language therin is Pibulsongkram spelling. Document with some faults as usual, high value 5b block of 4 on document rare. F.(1)
เอกสาร ใบต่อสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์บางอย่างลงวันที่ 3 มีนาคม 2487 ผนึกแสตมป์ ส.ป.ส. ราคา 5สต. เลขอารบิคx1, 10สต. เลขไทยx2, 1บ เลขไทยหนึ่งคู่แนวตั้ง 5บ เลขไทย บล็อคสี่ และอื่นๆ ภาษไทยเป็นภาษาจอมพล ป. พิบูลสงคราม เอกสารค่อนข้างขาว แต่ด้านล่างขาดหายไป 5บ บล็อคสี่บนเอกสารหายาก (1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 22    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Group of labels and collectibles, 72 pcs. A few interesting Inspection recommended (72)
กลุ่มป้ายผนึกและสิ่งสะสมที่เป็นกระดาษ รวม 72 ชิ้น มีหลายชิ้นน่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ (72)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 23    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Group of Revenues, used, 313 differents. Inspection recommended (313)
กลุ่มอากรแสตมป์ใช้แล้ว 313 ดวง ไม่ซ้ำแบบกัน กรุณาตรวจสอบ (313)

Auction Result for LOT NO:23:   unsold

more details

LOT NO: 24    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1926 Coronation Stone high value 20 Baht (#243), used with 2 "Bangkok 8" cancelaltions & arrival pmk. "Swatow"(in China), rare combination cds on one postage, extremely rare, F. (1)
2468 ชุดมนังคศิลา ชนิดราคาดวง 20 บาท(#243 ) ใช้แล้ว ระทับตรา "กรุงเทพฯ 8" 2 ตรา และตรารับ "Swatow"ของประเทศจีน หายากมากสำหรับตราสองประเทศบนดวงเดียวกัน F.(1)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Early Native Single ring postmark, "Krabinburi" in straight line and in C.S. ๖ ๑๒ ๑๒ C.S. dated ๑๒๕๙ or 5 NOV 1897 on 4atts on 12atts(#52), very late use of this type of cd which obsoleted in C.S. 1251 or 1889, 95% strike and in good condition. F(1)
ตราประทับวงกลมชั้นเดียว "กระบินทรบุรี" อักษรตรง ปี จ.ศ. อ่านได้ว่า ๖ ๑๒ ๑๒ จ.ศ. ๑๒๕๙ ตรงกับวันที่ 5 พ.ย. 1897 บน 4อัฐ บน 12อัฐ(#52) ซึ่งเป็นการใช้ตราประทับนี้ล่าสุด ตาประทับนี้เลิกใช้ในปี จ.ศ. 1251 หรือ ค.ศ. 1889 อ่านได้ชัด 95% และสภาพดี F(1)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 17000

more details

LOT NO: 26    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
Early Native Single ring Postmarks - Group of 5 postmarks; 4 in curve included Samut Songkram, Phra Pathom, Wang Bang Pa-In, Chantakiriket and 1 in straight line Prachinburi. All in R.S. date on 4atts on 12atts, 90-100% strike, quite rare. Good condtion. Good for postmark collectors. F(5 pmk)
กลุ่มตราประทับวงกลมชั้นเดียว 5 ตรา อักษรโค้ง 4 ตราได้แก่ สมุทรสงคราม พระปฐม วังบางปะอิน จัยทคีรีเขตร์ และอักษรตรงคือ ปราจีนบุรี ทั้งหมดมีวันที่แบบ ปี ร.ศ. บนแสตมป์ 12อัฐ แก้เป็น 4 อัฐ ชัด 90-100% ค่อนข้างหายาก สภาพดี เหมาะสำหรับนักสะสมตราประทับ F(5 pmk)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 8600

more details

LOT NO: 27    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Early native single-ring postmark; "NAKORN SAWAN" in Thai in curve dated in R.S. fully strike on block of 6(2x3) Provisional Issue 4atts on 12 atts(#53). Date in cds read 17/2/6 equivalent to 17 MAY R.S.116(1898), R.S. year denotes by one digit that quite rare. Besides an error 1st "t" Antique"(#53d) is noted. Fresh and very good condition. Good for postmark for study. VF(1)
ตราประทับวงกลมชั้นเดียว "นครสวรรค์" ภาษาไทยโค้ง วันที่แบบ ร.ศ. ประทับเต็มบนบล็อค 6(2x3) บนแสตมป์ชุด12อัฐ แก้เป็น 4 อัฐ(#53) วันที่ในตราประทับอ่านได้ว่า 17/2/6 เท่ากับ 17 พ.ค. ร.ศ. 116(1898) ปี ร.ศ. ย่อด้วยเลขตัวเดียวหาค่อนข้างยาก นอกจากนี้ยังพบตัวตลก "t" ตัวแรกเป็นตัวแอนติค(#53d) สีสด สภาพดีมาก เหมาะสำหรับนักสะสมตราประทับเพื่อการศึกษา VF(6)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 28    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Early native single-ring postmark; 80% strike of "NA WONG" and "CHANTABURI" in Thai in straight line date is R.S. "NA WONG" cds on Second Issue 8atts(#16) dated 24/2 either R.S. 111 (year denoted by single digit "1" or R.S. 117 (year denoted by digits "1" and "7" on 2 lines). While "CHANTABURI" cds on Second issue 12atts(#17) dated 5/4/17. Both stamps hinged and still in very good condition. Good for postmarks collectors for studying. F(2)
ตราประทับวงกลมชั้นเดียว "นาวง" และ "จันทรบุรี" ภาษาไทยตรง เต็ม 80% วันที่แบบ ร.ศ. ตรา "นาวง" บนแสตมป์ชุดสองราคา 8 อัฐ(#16) วันที่ 24/2 ปี ร.ศ. 11 แทนด้วยเลข 1 ตัวเดียวและเลขกำกับตราเลข "7" หรือ ปี ร.ศ. 17 เลข 1 และเลข 7 อยู่คนละแถว ตรา "จันทรบุรี" บนแสตมป์ชุดสองราคา 12 อัฐ(#17) วันที่ในตราประทับอ่านได้ว่า 5/4/17 เท่ากับ 5 ร.ศ. 117(1899) สีสด สภาพดีมาก เหมาะสำหรับนักสะสมตราประทับเพื่อการศึกษา F(2)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 29    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Group of Bangkok Postmark on Rama V - 1st Issue and 2nd Issue. F(25)
ตราประทับกรุงเทพ แบบต่างๆ บนแสตมป์ ร.5 ชุดที่หนึ่ง และ ชุดที่สอง รวม 25 ดวง F(25)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 30    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Group of Postmarks, 58 values. From Rama V to Rama IX. Includes 100% visible of Chantakirikhet F(58)
กลุ่มตราประทับ รวม 58 ดวง ตั้งแต่ ร.5 - ร.9 มีหลายตราน่าสนใจ เช่น จันทคีรีเขตร์ เห็น 100% F(58)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 31    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Lot of Rama V, fine used of mixed issues, some good postmarks. Inspection recommended (117)
แสตมป์ ร.5 ใช้แล้ว เป็นดวงเดี่ยว จำนวน 117 ดวง มีตราดี กรุณาตรวจสอบ (117)

Auction Result for LOT NO:31:   unsold

more details

LOT NO: 32    meaning Starting: THB 250000   Approx: € 6250  Download Blank POST-BID
1837 May 30: Complete entire with letter printed price list of religious tracts and manuscript letter with a grant of $1,000 from the American Baptist Church to Rev. Stephen Johnson Bangkok showing most interesting routing into Siam during Rama III period, on front oval "zachary/?" cachet in red next to manuscript notation of "33" for fee paid and "FORWARED BY / JENKIN SHUCK/CHINA" in blue, reverse oval "FORWARDE BY H. PARTUDGE/KELLOGG/CANTON" in red and "FORWARDED BY / J. BALESTIER/SINGAPORE" in blue, endorsed by latter "Pr. Rob Roy"(over "Ship Amoy-Hallert"); badly split filing crease affects Ship endorsement and Canton f.a.c. nevertheless a remarkable example of early routing into Siam. The entire nicely exhibited and manuscript details on one original exhibition sheet by the late Charles Stewart.(1) Ex. Charles Stewart - Lot 1002. Note: The first Protestant church in Bangkok founded in 1837
1837 May 30: Complete entire with letter printed price list of religiuos tracts and manuscript letter with a grant of $1,000 from the American Baptist Church to Rev. Stephen Johnson Bangkok showing most interesting routing into Siam during Rama III period, on front oval "zachary/?" cachet in red next to manuscript notation of "33" for fee paid and "FORWARED BY / JENKIN SHUCK/CHINA" in blue, reverse oval "FORWARDE BY H. PARTUDGE/KELLOGG/CANTON" in red and "FORWARDED BY / J. BALESTIER/SINGAPORE" in blue, endorsed by latter "Pr. Rob Roy"(over "Ship Amoy-Hallert"); badly split filing crease affects Ship endorsement and Canton f.a.c. nevertheless a remarkable example of early routing into Siam. The entire nicely exhibited and manuscript details on one original exhibition sheet by the late Charles Stewart.(1) Ex. Charles Stewart - Lot 1002. Note: The first Protestant church in Bangkok founded in 1837

Auction Result for LOT NO:32:   unsold

more details

LOT NO: 33    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - "HRH Krom Phaya Damrong", for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, glued on thick cardborad otherwise very fine condition. F-VF(1)
2423 "ชุดแสตมป์ในวัง"(แสตมป์เจ้านาย) - "กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว ติดบนกระดาษแข็ง สภาพดีมาก แสตมป์ชุดเจ้านายเป็นแสตมป์ที่ใช้เฉพาะในเหล่าพระบรมวงศ์ ก่อนจะเริ่มมีกิจการไปรษณีย์ ครบชุดมี 10 ดวง ราคาดวงละ 1 อัฐ แต่ไม่พิมพ์ราคาบนดวงแสตมป์ F-VF(1)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 34    meaning Starting: THB 300000   Approx: € 7500  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue complete set of 10 showign the Royal Family's Portraits' of 1. H.M. King Chulalongkorn, 2. H.M. Queen Saovabha Bongsri, 3. H.M. Queen Savang Vadhana, 4. H.R.H. Princess Consort Saovabhak Nareerat, 5. H.R.H. Crown Prince Maha Vajirunhis, 6. H.R.H. Prince Chaturongrasmi, 7. H.R.H. Prince Damrongrachanupab, 8. H.R.H. Prince Siriraj Kakudhabhanda, 9. H.R.H. Princess Bahurada Manimaya, 10. H.R.H. Prince Tribejrudhamrong; the set was exclusively used by the Royal family within the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, some usual faults with all important details are still amazingly fully intact, extremely rare to assemble full complete set, less than 10 full sets recorded in private collection, iconic set. F(10)
2423 "ชุดแสตมป์ในวัง"(แสตมป์เจ้านาย) ครบชุด 10ดวง ใช้เฉพาะในเหล่าพระบรมวงศ์ ก่อนจะเริ่มมีกิจการไปรษณีย์ ครบชุดมี 10 ดวง ราคาดวงละ 1 อัฐ แต่ไม่พิมพ์ราคาบนดวงแสตมป์ มีภาพพระบรมรูป และพระรูปของเจ้านายพระองค์ต่างๆ คือ 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ 3. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ 4. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ 5. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 6. สมเด็จฯ จาตุรนต์รัศมี 7. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 8. เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ 9. เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ 10. เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง ทั้งชุดพิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว สภาพติดสนิมและตำหนิบางส่วนตามปกติ นอกนั้นสภาพดีมาก ครบชุดหายากมากๆ F(10)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 380000

more details

LOT NO: 35    meaning meaning Starting: THB 150000   Approx: € 3750  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CA watermark, 2 cents, rose, (# B14), unlisted error surcharged being doubled, lightly mounted mint, very fresh colour, original gum with a slightly horizontal creased. F-VF(1) DAVID BRANDON's expert committee #40379 dated 5/5/2010
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ CA ราคา 2 cents สีแดงชมพู (# B14) ยังไม่ใช้ ตลกตัวแก้พิมพ์ซ้ำ สภาพดีมาก สีสด กาวเดิม มีฮิ้นบาง มีรอยพับบางๆแนวนอน หายากมากๆ F-VF(1) มาพร้อมกับใบรับรอง DAVID BRANDON #40379 ลงวันที่5/5/2010

Auction Result for LOT NO:35:   unsold

more details

LOT NO: 36    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CA watermark, 2cents, brown, (# B13), lightly mounted mint, original gum. F(1) CV=10,000 THB / PAT's certificate #156/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CA ราคา 2 cents สีน้ำตาล (# B13) ยังไม่ใช้ สภาพดี กาวเดิม มีฮิ้นบางๆ F(1) CV=10,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #156/2011

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 37    meaning Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CA watermark, 4cents, rose, (# B15), mounted mint. Original gum with hinged. F(1) CV=12,000 THB / PAT's certificate #157/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CA ราคา 4 cents สีแดงชมพู (# B15) ยังไม่ใช้ สภาพดี กาวเดิม มีฮิ้น F(1) CV=12,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #157/2011

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 38    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CC watermark, 12 cents, blue, (# B8). Mounted mint. Original gum with hinged. F(1) CV=15,000 THB / PAT's certificate #150/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CC ราคา 12 cents สีฟ้า (# B8) ยังไม่ใช้ สภาพดี กาวเดิม มีฮิ้น F(1) CV=15,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #150/2011

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 13000

more details

LOT NO: 39    meaning Starting: THB 80000   Approx: € 2000  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CA watermark, 24cents, green, (# B22), No gum with lightly mounted mint. F(1) CV=150,000 THB / PAT's certificate #158/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CA ราคา 24 cents สีเขียว (# B22) ยังไม่ใช้ สภาพดี ไม่มีกาว มีฮิ้นบางๆ F(1) CV=150,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #158/2011

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 80000

more details

LOT NO: 40    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CC watermark, 2 cents, brown, (# B2). Mounted mint. Short perforated and nicked one position at right and short perforated one position at bottom. Otherwise fine condition. Original gum with lightly hinged. F(1) CV=50,000 THB / PAT's certificate #147/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CC ราคา 2 cents สีน้ำตาล (# B2) ยังไม่ใช้ ฟันด้านขวาสั้นและมีรอยแหว่งหนึ่งตำแหน่ง และฟันด้านล่างมีฟันสั้นหนึ่งตำแหน่ง นอกนั้นสภาพดี กาวเดิม มีฮิ้นบางๆ F(1) CV=50,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #147/2011

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 32000

more details

LOT NO: 41    meaning Starting: THB 35000   Approx: € 875  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CC watermark, 4 cents, rose, (# B3). Fine used with chessboard cancellation. F(1) CV=50,000 THB / PAT's certificate #155/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CC ราคา 4 cents สีแดงชมพู (# B3) ใช้แล้ว ตราประทับแบบตารางหมากรุก chessboard cancellation สภาพดี F(1) CV=50,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #155/2011

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 42    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 1000  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CC watermark, 4 cents, rose, (# B3). Mounted mint. Original gum with hinged. F(1) CV=50,000 THB / PAT's certificate #148/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CC ราคา 4 cents สีแดงชมพู (# B3) ยังไม่ใช้ สภาพดี กาวเดิม มีฮิ้น F(1) CV=50,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #148/2011

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 52000

more details

LOT NO: 43    meaning Starting: THB 45000   Approx: € 1125  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CC watermark, 8 cents, orange, (# B6). Unmounted mint with fresh colour. VF(1) CV=45,000 THB / PAT's certificate #149/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CC ราคา 8 cents สีส้ม (# B6) ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก สีสด กาวเดิม unmounted mint VF(1) CV=45,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #149/2011

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 260000

more details

LOT NO: 44    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CC watermark, 24 cents, green, (# B9). Mounted mint. Original gum with lightly hinged. F(1) CV=10,000 THB / PAT's certificate #151/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CC ราคา 24 cents สีเขียว (# B9) ยังไม่ใช้ สภาพดี กาวเดิม มีฮิ้นบางๆ F(1) CV=10,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #151/2011

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 9400

more details

LOT NO: 45    meaning Starting: THB 150000   Approx: € 3750  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement , Crown CC watermark, 96 cents, grey, (# B11), lightly mounted mint, original gum. VF(1) CV=150,000 THB / PAT's certificate #153/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ มงกุฎ CC ราคา 96 cents สีเทา (# B11) ยังไม่ใช้ สภาพดี กาวเดิม มีฮิ้นบางๆ VF(1) CV=150,000 THB / ใบรับรองจาก สตท. #153/2011

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 260000

more details

LOT NO: 46    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement, group of 8 values uused and one used including Crown CC watermark, 6c. Liac(#B5) no gum, 24c. green(#B9) no gum; Crown CA watermark 2c. rose(#B14), 4c.brown(#B16), 8c. yellow(#B19x2), 6c.Liac(#B18), 10c.Slate(#B20) & 12c.purple(#B12 used) orange, (# B6). nice intesresting group. F(1) CV=35,500 THB
1883 British Post Office in Bangkok " B " overprinted on Strait Settlement, group of 8 values uused and one used including Crown CC watermark, 6c. Liac(#B5) no gum, 24c. green(#B9) no gum; Crown CA watermark 2c. rose(#B14), 4c.brown(#B16), 8c. yellow(#B19x2), 6c.Liac(#B18), 10c.Slate(#B20) & 12c.purple(#B12 used) orange, (# B6). nice intesresting group. F(1) CV=35,500 THB

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 32000

more details

LOT NO: 47    meaning meaning Starting: THB 120000   Approx: € 3000  Download Blank POST-BID
1883 British Post Office in Bangkok "B" overprinted on Strait Settlement., "CA" watermark 4cents brown(#B16, var) in block of 9(3x3). Unmounted mint. Upper right corner value being error "front off-set with reverse impression", vertical gum creased left vertical colume but does not interfear with the error, original gum and very fresh, spectacular multiple with unrecorded error and probably unique, exhibition item. VF(9) certified opinion by P.A.T. #68/2011
2426 แสตมป์ตัวแก้ "B" พิมพ์ทับบนแสตมป์ Strait Settlement ลายน้ำ CA ราคา 4cents น้ำตาล(#B16, var) บล๊อค9(3x3) ยังไม่ใช้ไม่มีฮินท์ แสตมป์ดวงมุมบนขวา ตลก offset และตัวแก้กลับหัวด้วย สภาพนอกกาวเดิม ขาวสีสดมาก สภาพดีมาก หายากมาก VF(9) พร้อมใบรับรอง ส.ต.ท. #68/2011

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 185000

more details

LOT NO: 48    meaning Starting: THB 700000   Approx: € 17500  Download Blank POST-BID
1883 Cover sent from Bangkok to Hamburg via postal service of British Consulate Post Office in Bangkok. Franked " B " overprinted on Strait Settlement, 8 cents (# B19). Tied Bangkok cds., dated 21-June-1883 (44 days before inauguration of Siamese Post) Forwarder cachet together with Singapore cds in black, not clear date, and Singapore Paid in red, dated 26-June-1883. Reverse showed two Humburg cds, dated 31-July-1883 Very rare. F(1)
2426 ซองจดหมายผ่านระบบไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในประเทศไทย จากกรุงเทพ ไป ฮัมบูกร์ ติดแสตมป์ Strait Settlement ราคา 8 cents (# B19) ประทับตราไปรษณีย์กงสุลอังกฤษ BANGKOK วันที่ 21-มิถุนายน-2426 (เพียง 44 วัน ก่อนเริ่มกิจการไปรษณีย์สยาม) มีตราประทับ Forwarder, ตรา SINGAPORE สีดำหนึ่งตรา และ ตรา SINGAPORE PAID สีแดงลงวันที่ 26-มิถุนายน-2426 ด้านหลังมีตรารับ HAMBURG สีดำ สองตรา วันที่เดียวกัน 31-กรกฎาคม-2426 หายากมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 1350000

more details

LOT NO: 49    meaning Starting: THB 11000   Approx: € 275  Download Blank POST-BID
1883-1904 King Rama V 1st Issue(#1-5), 2nd Issue(#12-19) and 3rd Issue(#69-84), 3 complete sets on 4 exhibit album pages. All hinged unused, fresh, light brown gum except a few dark brown on 3rd Issue, and good condition.. F(29) CV=26300THB
2426-2447 แสตมป์ครบชุด 3 ชุดประกอบด้วย "ชุดแรก(#1-5)" "ชุด 2(#12-19)" และ "ชุด 3(#69-84)" ใส่เมาท์ดำติดบนอัลบั้มรวม 4 แผ่น ทั้งหมดไม่ใช้ติดฮินกท์สีสด กาวเหลืองบางยกเว้นบางดวงของชุด 3 กาวเหลืองมาก สภาพดี F(29) CV=26300THB

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 50    meaning Starting: THB 35000   Approx: € 875  Download Blank POST-BID
1883 First Issue unissued Fuang (#6) unused with original gum, this value was never issued as the delivery was very late, much sort after by collector, CV=45,000THB. VF(1)
2426 แสตมป์ชุดแรก ดวงเฟื้อง (#6) ยังไม่ใช้ไม่มีกาว ไม่ได้ออกใช้เนื่องจากมาถึงช้า สีสด หายากมากๆ CV=45,000THB. VF.(1)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 43000
Found 1795 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 5th August 2012; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price