LOT NO: 1476    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  
1868-1910 Rama V Commemorative copper medal, Khaotree Mines, not dated, graded by NGC MS62RB UNC. (1)
2411-2453 เหรียญทองแดง ที่ระลึก"เปิดเหมือง" สมัยรัชกาลที่ 5 สภาพสวยเยี่ยมมาก UNC.(1)LOT NO: 1477    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  
1868-1910 Rama V Commemorative gilt silver on copper medal, Khaotree Mines not dated, EF (1)
2411-2453 เหรียญทองแดงกะไหล่เงิน ที่ระลึก"เปิดเหมือง" สมัยรัชกาลที่ 5สภาพสวยเยี่ยมมาก EF(1)LOT NO: 1478    meaning Starting: THB 9000   Approx: € 225  
1868-1910 Rama V Commemorative gilt silver on copper medal, Khaotree Mines not dated, EF+ (1)
2411-2453 เหรียญทองแดงกะไหล่เงิน ที่ระลึก"เปิดเหมือง" สมัยรัชกาลที่ 5สภาพสวยเยี่ยมมาก EF+(1)LOT NO: 1479    meaning Starting: THB 300000   Approx: € 7500  
1873 Rama V Royal Decoration “The Most Exalted Order of The White Elephant” Grand Class Mahavaraporn 2416 BE. Full set comprise of breast star and medal with sash in original box. This set is the very early type of the White Elephant Member Order, established in Rama IV reign and has been modified in Rama V reign in 2416 BE. Made by J.W. Benson Ltd. Of London, England in total number of only 21 set. This set is in excellent condition, both star and medal with perfect enamel, with sash and fine original box, VF (1)
2416 รัชกาลที่ 5 ชุดเครื่องราชอสริยาภรณ์ ชั้นที่ 1 มหาวราภรณ์ ครบชุดดวงตราและดารา พร้อมสายสะพายในกล่องเดิมเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้นตระกูลช้างเผือก โปรดเกล้าสร้างในรัชกาลที่4 และ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดวงตราและดาราเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2416 ผลิตโดย เจ ดับลิว เบนสัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ อัตราการสร้างชั้นมหาวราภรณ์นี้ จำนวนเพียง 21 สำรับ น้อยมากและหายากมากๆ ชุดนี้สภาพสมบูรณ์มาก ทั้งดวงตราและดาราสายสะพาย ลงยาไม่มีแตกหรือชำรุด พร้อมกล่องเดิมในสภาพพอใช้ VF (1)LOT NO: 1480    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1500  
1876 commemorative silver medal "Aisawan Thipya-asna Pavillion - Bang Pa In" obverse Palace dated C.S.1238, reverse monograme "Jor Por Lor", D= 66mm, extremely rare, EF(1)
2419 เหรียญเงินที่ระลึก "เฉลิมพระที่นั่งอัยสวรรย์ทิพย์ -บางปอิน" ด้านหน้าภาพพระที่นั้ง ลงวันที่ จ.ศ.1238 ด้านหลังอักษรใหญ่ "จ.ป.ร." ขนานเส้นผ่าศูนย์กลาง 66มม. หายากมาก EF(1)LOT NO: 1481    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 1000  
1880-1909 Rama V Royal decoration gilt silver medal with ribbon "Rajaruchi", obverse portrait burst to left, reverse legend 2 lines within Chak, red ribbon, extremely rare for gilt, EF.(1)
2423-2452 เครื่องราชฯเหรียญเนื้อเงินกะไหล่ทองพร้อมแพร่แถบ รัชกาลที่ 5 "ราชรุจิ" ด้านหน้า พระพักตร์หันซ้าย ด้านหลังอักษรสองแถว "ราชรุจิยาทิน์นมิท" อยู่ภายในกงจักรสภาพ พร้อมแพรแถบสีแดง กะไหล่สวยมาก หายาก EF. (1)LOT NO: 1482    meaning Starting: THB 35000   Approx: € 875  
1880-1909 Rama V Royal decoration silver medal with ribbon "Rajaruchi", obverse portrait burst to left, reverse legend 2 lines within Chak, red ribbon, excellent rainbow tone, EF.(1)
2423-2452 เครื่องราชฯเหรียญเนื้อเงินพร้อมแพร่แถบ รัชกาลที่ 5 "ราชรุจิ" ด้านหน้า พระพักตร์หันซ้าย ด้านหลังอักษรสองแถว "ราชรุจิยาทิน์นมิท" อยู่ภายในกงจักรสภาพ พร้อมแพรแถบสีแดง สภาพเดิมผิวโทนสีรุ้ง สวยงามมาก หายาก EF. (1)LOT NO: 1483    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 1000  
1882 Rama V Royal Decoration silver medal with ribbon; "Dusadeemala Decorative Medal", smller size 3.2x3.9cm, oval-shpaed with pair of cross-sword hanger, obverse portrait burst to left, reverse Pra Siamtheva stood with shield dated R.S.1244, all round rim with ritual legends, pink-biege ribbon and clasp inscribed "Song Yin Dee", rim with one tiny knick at 6 o'clock, extremely rare for this type, EF.(1)
2425 รัชกาลที่ 5 เหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดุษฎีมาลาพร้อมแพรแถบ (ทรงยินดี) เนื้อเงิน ขนาดเล็ก 3.2x3.9ซม. สร้าง จศ.1244(พ.ศ.2425) รูปไข่พร้อมตัวแขวนกระบี่ไขว้ ด้านหน้าพระพักตร์หันซ้าย ด้านหลังพระสยาทเทวาธิราชประทับยืนพร้อมโล่ ลงวันที่ จ.ศ.๑๒๔๔ ริมขอบมีอักขระภาษาบาลีรอบด้าน แพรแถบสีชมพู-สีเนื้อ ขอบมีรอยปิ่นเล็กน้อยที่หกนาฬิกา นอกนั้นสภาพสวยมาก หายากมาก EF (1)LOT NO: 1484    meaning Starting: THB 100000   Approx: € 2500  
1891 Rama V's commemorative copper medal "Consecration Ceremony of Prince Pavares Type II - the hand Medal" oval-shaped with center square-holed, size 44x55mm., obverse coronet surrounded by 9 hands, reverse legend Siamese characters in Chinese format, dated R.S.111, top hook & bottom hook been neatly and professionally removed, excellent condition, extremely rare, EF. (1) Note: the medal awarded to the winners of a contest for arranging Chinese altar during the consecration ceremony.
2434 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึกทองแดง "'งานมหาสมณุตตมาภิเศกพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมสมเด็จพระปวเรศริยาลงกรณ์ แบบที่ 2 - เหรียญมือ " เหรียญทรงวงรี ตรงกลางรูสี่เหลี่ยม ขนาด44x55มม. รูปบาตรน้ำมนต์ ด้านหน้ารูปฉัตรห้าชั้นล้อมรอบด้วยฝามือ 9 มือ ด้านหลังอักษรเก้าแถว ลงวันที่ 27 พ.ย. ร.ศ.110 ห่วงบนและล่างถูกตัดออก แต่รายละเอียดยังครบถ้วน สภาพสวยมาก หายากมาก EF (1) ) หมายเหตุ เหรียญนี้มอบให้ผู้ชนะการประกวดตั้งโต๊ะหมู่บูชาแบบจีนในงานมหาสมณุตตมาภิเศกLOT NO: 1485    meaning Starting: THB 64000   Approx: € 1600  
1893 Rama V Royal Decoration silver medal; "Chakapadmala Decorative Medal", obverse King Chulalongkorn portrait fully dressed surrounded by serrated Chak, crowned with circular rays; reverse legend and blank space for inscription dated R.S.112, size 3.3x6cm,reverse pin top and lower partially missing, traces of usages, very popular and rare, EF. (1)
2436 รัชกาลที่ 5 เหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรพรรดิมาลา เนื้อเงินกะไหล่ทอง ขนาด 3.3x6ซม. ด้านหน้าพระพักตร์ตรงทรงเครื่องเต็มยศล้อมด้วยขอบลายจักร พร้อมมงกุฎ ยอดประดับรัศมีแสง ด้านหลังอักษรตรงกลางช่องสำหรับสลักชื่อผู้รับ ลงวันที่ ร.ศ.112 สภาพมีรอยขีดบางๆหลายแห่ง เข็มด้านหลังหักสองแห่ง สภาพรวมยังสวยมาก หายากมาก EF (1)LOT NO: 1486    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1500  
1893 Rama V silver medal; "Rama V's 25th Anniversary Reign", dated 1 October R.S.112, hook & loop, old ritual engraved neatly both on front and back, the coin itself is extremely fine condition. EF.(1)
2436 รัชกาลที่ 5 เหรียญทีระลึกเงิน "รัชกาลที่ 5 ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 25ปี" (เหรียญเปลือย) ลงวันที่ 1 ต.ค. ร.ศ.112 ชนิดมีหูและห่วง มีอักขระจารเก่าทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ตัวเหรียญสภาพสวยมาก หายากมาก EF. (1)LOT NO: 1487    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  
1895 Rama V silver medal; "Rama V reign equal Rama III", serrated square shaped with loop, obv. Prakeow - Prasart, rev. legend 5 lines dated R.S.114, with red black strip ribbon, nice tone, extremely rare, EF. (1)
2438 รัชกาลที่ 5 เหรียญทีระลึกเงิน "รัชกาลที่ 5 ครองราชย์เสมอ รัชกาลที่ 3" รูปทรงสี่เหลี่ยมขอบหยัก มีห่วง ด้านหน้า รูปพระเกี้ยว-ปราสาท ด้านหลังจารึกอัการห้าแถว ลงวันที่ ร.ศ.๑๑๔ พร้อมแพรแถบลายดำ-แดง สภาพสวยมาก EF (1)LOT NO: 1488    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  
1895 Rama V twin silver medals; "Rama V equal Rama II", twin oval medal with hook & loop, red and blue ribbon, extremely rare, EF. (1)
2438 รัชกาลที่ 5 เหรียญทีระลึกเงินคู่ "รัชกาลที่ 5 เสมอ รัชกาลที่ 2" เหรียญคู่รูปไข่ติดกันมีหูและห่วง พร้อมแพรแถบสีแดง-สีฟ้า สภาพสวยมาก หายากมาก EF (1)LOT NO: 1489    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1250  
1897 Rama V bronze medal "Return from Europe", large size D=50mm., obv. King Chulalongkorn burst to right, rev. legends in Siamese 7 lines dated 7th April - 16 December R.S.116, D=50mm., the coin is of original surface, extremely rare for such condition for this very popular coin AU.(1)
2440 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึก "เสด็จประพาสยุโรป" เนื้อทองแดง ขนาดใหญ่ D=50มม. ด้านหน้าพระพักตร์หันขวา ด้านหลังจารึกอักษรเจ็ดแถว ลงวันที่ 7 เมษายน ถึง 16 ธันวาคม ร.ศ.116, ตัวเหรียญผิวสภาพเดิม สภาพสวยมากๆ หายากและเป็นที่นิยมมากในสภาพนี้ AU.(1)LOT NO: 1490    meaning Starting: THB 35000   Approx: € 875  
1897 Rama V bronze medal "Return from Europe", large size D=50mm., obv. King Chulalongkorn burst to right, rev. legends in Siamese 7 lines dated 7th April - 16 December R.S.116, extremely rare for this very popular coin EF.(1)
2440 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึก "เสด็จประพาสยุโรป" เนื้อทองแดง ขนาดใหญ่ D=50มม. ด้านหน้าพระพักตร์หันขวา ด้านหลังจารึกอักษรเจ็ดแถว ลงวันที่ 7 เมษายน ถึง 16 ธันวาคม ร.ศ.116, หายากและเป็นที่นิยมมากในสภาพนี้ EF.(1)LOT NO: 1491    meaning Starting: THB 35000   Approx: € 875  
1897 Rama V bronze medal "Return from Europe", large size D=50mm., obv. King Chulalongkorn burst to right, rev. legends in Siamese 7 lines dated 7th April - 16 December R.S.116, extremely rare for this very popular coin EF.(1)
2440 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึก "เสด็จประพาสยุโรป" เนื้อทองแดง ขนาดใหญ่ D=50มม. ด้านหน้าพระพักตร์หันขวา ด้านหลังจารึกอักษรเจ็ดแถว ลงวันที่ 7 เมษายน ถึง 16 ธันวาคม ร.ศ.116, หายากและเป็นที่นิยมมากในสภาพนี้ EF.(1)LOT NO: 1492    meaning Starting: THB 120000   Approx: € 3000  
1897 Rama V silver medal "Return from Europe", knob with hook, D=32mm., obverse portrait to right, reverse legend in 7 lines & dated R.S.116, very popular medal, extremely rare in this condition, EF.(1)
2440 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึกเงิน "ประพาสมาลา" ด้านหน้าพระรูปหันขาว ด้านหลัง จารึก 7 แถว ลงวันที่ ร.ศ.116 มีห่วง D=32มม. เป็นเหรียญที่นิยมมาก สภาพเยี่ยมมาก หายากมากในสภาพนี้ EF.(1)LOT NO: 1493    meaning Starting: THB 64000   Approx: € 1600  
1897 Rama V silver medal "Return from Europe", large size D=50mm., obv. King Chulalongkorn burst to right, rev. legends in Siamese 7 lines dated 7th April - 16 December R.S.116, extremely rare for this very popular coin EF.(1)
2440 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึก "เสด็จประพาสยุโรป" เนื้อเงิน ขนาดใหญ่ D=50มม. ด้านหน้าพระพักตร์หันขวา ด้านหลังจารึกอักษรเจ็ดแถว ลงวันที่ 7 เมษายน ถึง 16 ธันวาคม ร.ศ.116, หายากและเป็นที่นิยมมากในสภาพนี้ EF.(1)LOT NO: 1494    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
1897 Rama V silver medal; "The Queen Medal - Queen Saowapa Medal", hook & loop, obv. Monogram "Sor Por", rev. engraved "Prarachathan" dated R.S.116, normal thickness, excellent tone, AU. (1)
2440 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึก "เหรียญราชินี เสาวภาผ่องศรี" ติดหูและห่วง ด้านหน้า พระปรมาภิไธย่อ "ส.ผ." ด้านหลังแกะคำว่า "พระราชทาน" และ "ร.ศ.๑๑๖" เหรียญหนาปกติ โทนสีสวยมาก สภาพสวยมาก หายากมากในสภาพนี้ AU. (1)LOT NO: 1495    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
1897 Rama V silver medal; "The Queen Medal - Queen Saowapa Medal", hook & loop, obv. Monogram "Sor Por", rev. engraved "Prarachathan" dated R.S.116, the medal is thicker than the normal, excellent tone, UNC. (1)
2440 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึก "เหรียญราชินี เสาวภาผ่องศรี" ติดหูและห่วง ด้านหน้า พระปรมาภิไธย่อ "ส.ผ." ด้านหลังแกะคำว่า "พระราชทาน" และ "ร.ศ.๑๑๖" ขนาดเหรียญหนากว่าปกติมาก โทนสีสวยมาก สภาพสวยมาก หายากมากในสภาพนี้ UNC. (1)LOT NO: 1496    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  
1903 Rama V silver twin medal; "Rama V reign twice equal Rama IV", oval-shaped twin medal with ribbon, nice tone, AU. (1)
2446 รัชกาลที่ 5 เหรียญเงินแฟด "รัชกาลที่ 5 ครองราชย์เสมอ 2เท่า รัชกาลที่ 4" ทรงรุปไข่ สภาพสวยมาก AU. (1)LOT NO: 1497    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  
1904 "Luang Aram Ronachit - Chareon" bronzze medal enamelled front and back with coat of arm and monogram, loop & hook, EF.(1)
2447 เหรียญที่ระลึกทองแดง "หลวงอารามรณชิต - เจริญ" ลงยาสองด้าน ด้านหน้าตราประจำองค์ ด้านหลังอักษรย่อ มีหูและห่วง EF.(1)LOT NO: 1498    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
1906 Rama V commemorative bronze medal "Weapons Contest - Wat Benjamabopit", dia. 38mm, obverse portrait burst to left, reverse engraved text 3 lines dated R.S.125(1906), excellent toning, very popular medal, rare, AU(1)
2449 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึกทองแดง "ประชันอาวุธ - วัดเบญจมบพิตร" เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม. ด้านหน้า พระบรมรูปผินขวา ด้านหลังจารึกสามแถว ร.ศ.125 สีโทนสวยมาก เป็นเหรียญที่นิยมมาก หายากมาก AU(1)LOT NO: 1499    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1500  
1906 Rama V commemorative silver medal "Weapons Contest - Wat Benjamabopit", dia. 38mm, obverse portrait burst to right, reverse without engraved text, excellent toning, very popular medal, rare, UNC.(1)
2449 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึกเงิน "ประชันอาวุธ - วัดเบญจมบพิตร" เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม. ด้านหน้า พระบรมรูปผินขวา ด้านหลังไม่มีจารึก สีโทนสวยมาก เป็นเหรียญที่นิยมมาก หายากมาก UNC.(1)LOT NO: 1500    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 175  
1907 Rama V silver medal; "Rama V equal Ramathibodee II"(Krut), oval-shaped, loop & hook, obverse Garuda, reverse legend in 8 line dated R.S.126, very attractive medal, EF.(1)
2450 รัชกาลที่ 5 เหรียญทีระลึกเงิน "ร.๕ เสมอพระรามาธิบดีที่ ๒"(พญาครุฑ) รูปทรงวงรี มีหูและห่วง ด้านรูปพญาครุฑ ด้านหลังอักษรแปดแถว ลงวันที่ ร.ศ.๑๒๖ สวยมากๆ EF (1)LOT NO: 1501    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 625  
1908 Rama V medal "Humble Service on the Jubilee"(Horseman), copper, oval-shaped hook & loop, obverse Horseman Status, reverse text in 7lines dated R.S.127, excellent condition, rare, EF.(1)
2451 รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึก "'ฉลองพระเดชพระคูณในงานรัชมัคลา(ทรงม้า)" เนื้อทองแดง ทรงรูปไข่ มีหูติดห่วง ด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้า ด้านหลังอักษร 7 เส้น ลงวันที่ ร.ศ.๑๒๗ สภาพสวยมากๆ EF.(1)LOT NO: 1502    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  
1909 Rama V Commemorative silver bell-shaped medal, loop and hook top, obverse Wat Benjamabopit Temple, with King’s monogram Simese numeric "5" under the Royal crown surrounded by 19 rays, Thai inscription, reverse simese text in 5 lines dated RS 128, weight 6.18 grams., extremely nice condition, sliver. AU (1)
2452 รัชกาลที่ 5 เหรียญเงินทรงระฆัง ยอดมีหูและห่วง ด้านหน้า วัดเบญจมบพิตร ด้านหน้าเลข "๕" ใต้จุลมงกุฎในรัศมี 19 เส้น ด้านหลังข้อความ 5 แถว “กิตติศัพท์แห่งทาน ย่อมกังวาฬถึงพรหมโลก วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. 128 เนื้อเงิน สภาพสวยมาก น้ำหนัก 6.18 กรัม AU. (1)LOT NO: 1503    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  
1910-1925 Rama VI Royal decoration gilt silver medal with ribbon "Rajaruchi", obverse portrait burst to left, reverse legend 2 lines within Chak, blue ribbon, extremely rare for gilt, EF.(1)
2452-2468 เครื่องราชฯเหรียญเนื้อเงินกะไหล่ทองพร้อมแพร่แถบ รัชกาลที่ 6 "ราชรุจิ" ด้านหน้า พระพักตร์หันซ้าย ด้านหลังอักษรสองแถว "ราชรุจิยาทิน์นมิท" อยู่ภายในกงจักรสภาพ พร้อมแพรแถบสีน้ำเงิน กะไหล่สวยมาก หายาก EF. (1)LOT NO: 1504    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  
1911 Rama VI silver medal "Rama VI Coronation", hook & loop, obv. Wachira, rev. legends 5 lines dated R.S.130(B.E..2454), yellow-black strip ribbon, dark tone, AU.(1)
2454 รัชกาลที่ 6 เหรียญเงินที่ระลึก "บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖" ติดหูและห่วง ด้านหน้ารูปวชิระ ด้านหลังจารึกห้าแถว ลงวันที่ ร.ศ.๑๓๐ และ พ.ศ.๒๔๕๔ แพรแถบสีเหลือง-ดำ โทนเหรียญสีสวยมาก AU.(1)LOT NO: 1505    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  
1917 commemorative gilt silver gilt medal "National Agricultural Exhibition - Northern Province", roundsha[ed with loop, obverse Buddha Chinnaraj dated 2460 B.E., reverse Seven-headed Naga with Thai Inscription, weight 11.98 grams, VF (1)
2460 รัชกาลที่ 6 เหรียญเงินกะไหล่ทองที่ระลึก "การแสดงกสิกรรมแห่งชาติ มณฑลผ่ายเหนือ" ทรงกลมมีหู ด้านหน้าพระพุทธชินราช ลง พ.ศ.2460 ด้านหลังนาคเจ็ดเศียร น้ำหนัก 11.98 กรัม สภาพสวยพอใช้ หายาก VF (1)LOT NO: 1506    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  
1918 Rama VI silver gilt decoration medal; "World War I in Europe" with ribbon, dated B.E.2461, gilt is tarnished, extremely rare, EF. (1)
2450 รัชกาลที่ 6 เหรียญทีระลึกเงินกะไหล่ทองแพรแถบ "'งานพระราชสงครามในทวีปยุโรป" ลงวันที่ พ.ศ.2461 กะไหล่ลอกบางส่วน หายากมาก EF (1)LOT NO: 1507    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  
1921 Royal decoration: "The Chai Medal" copper medal hook & loop with part of ribbon still intact, issued in connection with World War I. rare. AU (1)
2464 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ "มหาสงครามเพื่ออารยธรรม" หรือ เหรียญนารายณ์บันฦาชัย พร้อมแพรแถบขาดหายไปบางส่วน สภาพสวยมาก หายาก AU. (1)LOT NO: 1508    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  
1925 Rama VII silver medals "Rama VII Coronation", total 3 pcs., obv. the king burst to left, rev. legends 5 lines dated 2468 B.E., yellow-green strip ribbon, VF-EF..(3)
2468 รัชกาลที่ 7 เหรียญเงินที่ระลึกพร้อมแพรแถบ "บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗" รวม 3 เหรียญ ด้านหน้าพระพักตร์หันซ้าย ด้านหลังจารึกห้าแถว ลงวันที่ พ.ศ.๒๔๖๘ พร้อมแพรแถบสีเหลือง-เขียว สวยมาก VF-EF.(3)LOT NO: 1509    meaning Starting: THB 500000   Approx: € 12500  
1950 Royal Decoration Coronation gold medal with suspension and ribbon, round-shped with umbrella top, obverse monogram, reverse text in 3 line dated 2493 B.E., excessively rare in gold. AU.(1)
2493 เหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทองคำ สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธี “บรมราชาภิเษกสมโภช” (ร.ร.ศ.๙) ชนิดทองคำพร้อมแพรแถบ ทรงกลมยอดฉัตร ติดข้อยึดพร้อมแพร หายาก พบน้อยมาก สภาพสวยมาก (1)LOT NO: 1510    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 175  
1959 Royal decoration Rama IX "Rajaruchi" silver medal without ribbon, nice dark tone, AU(1)
2502 เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ รัชกาลที่ 9 "ราชรุจิ" เนื้อเงิน ไม่มีแพรแถบ โทนดำสวยมาก AU(1)LOT NO: 1511    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  
1968 Commemorative copepr medal "Centenery Rama V's reign", diameter 7.0 cm., 2 pcs. One with original box, UNC(2)
2511 เหรียญทองแดงที่ระลึก รัชกาลที่ 5 ครบรอบ 100 ปีวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0ซม. จำนวน 2เหรียญ มีกล่องเดิมหนึ่งกล่อง สภาพสวยเยี่ยมมาก UNC (2)LOT NO: 1512    meaning Starting: THB 45000   Approx: € 1125  
1978 commemorative gold medal "" Petchabury - White elephant" sema-shaped with hook, wt=15.43gms., rare medal and popular, EF(1)
2521 เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ "สมโภชช้างเผือกจังหวัดเพชรบุรี" เนื้อทองคำ รูปทรงเสมา มีห่วง หนัก 15.43กรัม เป็นที่นิยมและ หายากมาก EF (1)LOT NO: 1513    meaning Starting: THB 76000   Approx: € 1900  
1978 commemorative gold medal "Queen's F.A.O.", large size (D=50mm, W=80gms.), housed 9n original box, UNC.(1)
2521 เหรียญทองที่ระลึก "สมเด็จฯ เอฟ เอ โอ" ขนาดใหญ่จัมโบ้ (D=50มม. W=80กรัม) บรรจุในกล่องเดิม UNC.(1)LOT NO: 1514    meaning Starting: THB 14000   Approx: € 350  
1978 commemorative gold medal "Queen's F.A.O.", medium size (D=28mm, W=13.12gms.) housed in original box, UNC.(4)
2521 เหรียญทองที่ระลึก "สมเด็จ เอฟ เอ โอ" ขนาดกลาง (D=28มม. W=13.12กรัม) บรรจุในกล่องเดิม UNC.(1)LOT NO: 1515    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  
1978 commemorative silver medal "Queen's F.A.O.", large size (D=50mm), UNC.(1)
2521 เหรียญเงินที่ระลึก "สมเด็จฯ เอฟ เอ โอ" ขนาดใหญ่จัมโบ้ (D=50มม.) UNC.(1)LOT NO: 1516    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  
1978 commemorative silver medal "Queen's F.A.O.", large size (D=50mm, W=41.46gms.), housed in original box, UNC.(1)
2521 เหรียญเงินที่ระลึก "สมเด็จฯ เอฟ เอ โอ" ขนาดใหญ่จัมโบ้ (D=50มม. W=47.46กรัม) บรรจุในกล่องเดิม UNC.(1)LOT NO: 1517    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  
1979 Commemorative silver medals "Bhumiphol Hospital" large and small set of 2 x 2 sets, UNC.(4)
2522 เหรียญเงินที่ระลึก "โรงพยาบาลภูมิพลฯ - คุ้มเกล้า" ขนาดเล็ก และใหญ่ ครบชุด 2 เหรียญ จำนวน 2ชุด UNC (4)LOT NO: 1518    meaning Starting: THB 49000   Approx: € 1225  
1987 Commemorative Gold Medal "King's 60th Birthday - Building The Great Pagoda" by the Royal Thai Air Force, wt= 29.60 gms., housed original red box. UNC. (1)
2530 เหรียญที่ระลึกทองคำ "ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ นภเมทินีดลและนภพลภูมิสิริ เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา" จัดทำโดยกองทัพอากาศ หนัก 29.60กรัม บรรจุในกล่องเดิมสีแดง UNC(1)LOT NO: 1519    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
1987 commemorative gold medal "King's 60th Birthday", round-shaped, weighs 7.5gms. Housed in original yellow box with certificate. UNC.(1)
2530 เหรียญที่ระลึก "ในหลวง 60 พรรษา" ชนิดทองคำหนัก 7.5กรัม ทรงกลม สวยมาก บรรจุในกล่องเดิมสีเหลืองพร้อมใบรับรอง UNC.(1)LOT NO: 1520    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
1987 commemorative gold medal "King's 60th Birthday", round-shaped, weighs 7.5gms. Housed in original yellow box with certificate. UNC.(1)
2530 เหรียญที่ระลึก "ในหลวง 60 พรรษา" ชนิดทองคำหนัก 7.5กรัม ทรงกลม สวยมาก บรรจุในกล่องเดิมสีเหลืองพร้อมใบรับรอง UNC.(1)LOT NO: 1521    meaning meaning Starting: THB 12000   Approx: € 300  
1987 commemorative silver medal "King's 60th Birthday", obverse mongogram, reverse portraits of all 9 Kings of Chakri Dynasty, large size diameter 65mm. UNC.(1)
2530 เหรียญเงินที่ระลึก "60 ปี ในหลวง" ด้านหน้าพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ด้านหลัง พระบรมรูปกษัตริย์พระราชวงศ์จักรีทั้งเก้าพระองค์ ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 65มม. ออกแบบสวยมาก นิยมมาก UNC (1)LOT NO: 1522    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  
1988 commemorative siler medal "The Longest Reign", wt=65gms. housed in original holder & white box; additional silver medal 50th Coronation 2000, 2 pcs., UNC. (2)
2531 เหรียญเงินที่ระลึกขัดเงา "รัชมังคลาภิเษก" หนัก 65กรัม บรรจุในกล่องเดิมสีขาว และเหรียญเงินระลึก 50ปีบรมราชาภิเษก รวม 2 เหรียญ UNC. (2)LOT NO: 1523    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  
1989 "Princess Sirindhorn opening Sala Thai Norway" silver with loop and ribbon, UNC. (1)
2532 เหรียญที่ระลึก "สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิด ศาลาไทยที่ประเทศนอร์เวย์" เนื้อเงิน พร้อมแพรแถบ UNC. (1)LOT NO: 1524    meaning Starting: THB 11000   Approx: € 275  
1989 commemorative gold medal "72nd ANN. Chulalongkorn University", small size, wt.=7.5gms. Housed in original box with COA. UNC(1)
2532 เหรียญทองคำที่ระลึก "72 ปีมหาวิทยาลัยจุฬา" ขนาดเล็ก wt=7.5 บรรจุในกล่องเดิมพร้อมใบรับรอง สภาพ UNC (1)LOT NO: 1525    meaning meaning Starting: THB 25000   Approx: € 625  
1992 commemorative Gold proof medal "Queen's 60th birthday - Rama IX's Royal Park" small size, 15 gms., hosued in original blue box. Proof.(1)
2535 เหรียญที่ระลึกทองคำขัดเงา "ราชชินี 60พรรษา สวนหลวง ร. 9" ขนาดเล็ก หนัก 15กรัม บรรจุอยู่ในกล่องเดิม Proof. (1)LOT NO: 1526    meaning Starting: THB 26000   Approx: € 650  
1992 commemorative gold proof medal "Queen's 60th Birthday - the Royal Park", round-shaped, weighs 15.50gms. Housed in original blue box. Proof.(1)
2535 เหรียญที่ระลึก "ราชินี 60 พรรษา - สวนหลวง ร.9" ชนิดทองคำหนัก 15.50กรัม ทรงกลม สวยมาก บรรจุในกล่องเดิมสีฟ้า Proof.(1)LOT NO: 1527    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  
1992 commemorative silver medal "Queen's 60th Birthday" by the treasury Committee, the portrait encrusted by gold, the coin is double thickness, housed in original box, UNC.(1)
2535 เหรียญที่เงินระลึก "60 พรรษาราชินี" จัดสร้างโดยคณะกรรมการจัดนิทรรศการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก เนื้อเงิน พระพักตร์หุ้มด้วยทองคำ หนาสองเท่า บรรจุในกล่องเดิม UNC.(1)LOT NO: 1528    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 1000  
1996 "Horse Owner Association" gold proof medal 99.99% oval-shaped, obverse Horseman status, reverse crown over numeric 5 control number "594" mintage by Huguenin Switzerland, wt = 22.69gms., very attractive. Proof.(1)
2539 "สมาคมเจ้าของม้าแข่งแห่งประเทศไทย" เหรียญทองคำที่ระลึกเนื้อ 99.99% รูปทรงวงรี ด้านหน้า พระบรมรูปทรงม้า ด้านหลังเลข "๕"ใต้พระเกี่ยว มีหมายเลขกำกับ "594" ผลิตที่สวิสเซอร์แลนด์ น้ำหนัก 22.69 กรัม สวยงามมาก Proof.(1)LOT NO: 1529    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 625  
1996 Commemorative gold medal "Cremation of Pricess's Mother" weighs 20gms. Housed in original box. UNC.(1)
2539 เหรียญที่ระลึกทองคำ "ถวายพระเพลิงสมเด็จย่า" หนัก 20กรัม บรรจุในกล่องเดิม UNC. (1)LOT NO: 1530    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 37  
1997 Commemorative copper-nickel medal "90th Ann. of Rama V Engraved Stone in Nordkapp", obv. King Chulalongkorn-King Haakon VII, 3 pcs., UNC.(3)
2540 เหรียญที่ระลึกนิเกิ้ล "ครบรอบ 90ปี ร.5 ทรงจารึกหินที่ นอร์เคป ประเทศนอร์เวย" ด้านหน้าพระรูป ร.5 และ King Haakon VII จำนวน 3 เหรียญ UNC. (3)LOT NO: 1531    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 37  
2000 Rama IX medal to commemorate the Inauguration of Constitution 2543 BE. Silver within original box and reduced size constitute book, UNC (1+book)
2543 รัชกาลที่ 9 เหรียญที่ระลึกพระราชทานรัฐธรรมนูญพร้อมหนังสือรัฐธรรมนูญปี 2543 เนื้อเงินในกล่องเดิม ผ่านพิธีชยมงคลาภิเษกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปี 2543 สภาพสวยในตลับเดิม UNC (1+หนังสือ)LOT NO: 1532    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1250  
2005 "100th Ann. Rotary" one gold, 3 silver and 5 bronze total 9 medals, mintage by the treasury, housed in a special presentation box. UNC(9)
2548 "100 ปีโรตารีสากล" เรียญระลึกผลิตโดยกษาปณ์ มี ทองคำ 1 เหรียญ เงิน 3 เหรียญ และ ทองแดง 5 เหรียญ รวม 9 เหรียญ บรรจุในกล่องพิเศษ สวยงามมาก UNC.(9)LOT NO: 1533    meaning Starting: THB 23000   Approx: € 575  
2010 Gold medal "King's 60th Coronation" round-shaped, obverse King, reverse emblem, wt=15gms., housed in original box with certificate, issued price 25,000b. very popular medal, UNC(1)
2553 เหรียญทองคำ "60 ปีบรมราชาภิเษก" ทรงกลม wt=15กรัม พร้อมกล่องและใบรับรอง นิยมมาก UNC (1)LOT NO: 1534    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  
Commeorative copper medal "Siamese Ambassador Covoy visit King Loiuse XIV" issued by French authority, marked "R" at lower portrait, diameter 7cm., EF. (1)
เหรียญทองแดงที่ระลึก "ราชฑูตไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่" ผลิตโดยฝรั่งเศส ใต้พระบรมรูปตอกโค๊ด "R" EF(1)LOT NO: 1535    meaning Starting: THB 58000   Approx: € 1450  
Gold Medals "Princess Mother visit Inthanon Peck" & "Queen's Handiraft" 2 medals each weighs 17gms. UNC.(2)
เหรียญทองคำมี่ระลึก "สมเด็จย่าเสด็จยอดดอยอินทนนท์" และ "สมเด็จพระนางเจ้าฯศุนย์ศิลปชีพ" รวม 2 เหรียญ แต่ละเหรียญหนัก 17กรัม สวยมาก(2)LOT NO: 1536    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
Gold Tie-Pin with an identified monogram enamelled in blue with chain, very attractive, weighs 12.18gms.(1)
เข็มกลัดเน๊กไท ทองคำลงยาสีน้ำเงิน ตรงสัญญาลักษณ์ พร้อมโซ่ หนัก 12.18กรัม สวยมาก (1)LOT NO: 1537    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 375  
Group of 12 decoration medals 1950-1972, some duplicates, one without ribbons, inspection. VF-UNC(13)
กลุ่มเหรียญที่ระลึกแพร่แถบ พ.ศ.2497 - 2515 จำนวน 12 เหรียญ มี บรมราชาภิเษกx1, 25 พุทธศตวรรษ x 2, 25 ปีครองราชฯx4, เสด็จนิวัตรx1, พระบรมฯ x4 รวม 13 เหรียญ ขาดแพร่แถบไปหนึ่งเหรียญ สภาพส่นใหญ่ดีมาก ควรตรวจสอบ VF-UNC(13)LOT NO: 1538    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  
Group of 6 different Royal decoration Orders of Mongkut Thai & Orders of the White elephant, nice lot. (6)
กลุ่มเหรียญเครื่องราชฯ เหรียญบำเหน็จ เครื่องราชฯตระกูลมงกุฎไทย และตระกุลช้างเผือก รวม 6 ชิ้น ต่างกัน สภาพดีมาก (6)LOT NO: 1539    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  
King Bhumiphol; Commemorative gold medal weigh 3.1gms., obverse King portrait, reverse Royal Garuda flag over Grand Palace, in original wooden box. UNC.(1)
รัชกาที่ 9 เหรียญทองคำที่ระลึก ด้านหน้าพระบรมรูป ด้านหลัง ธงครุฑเหนือพระบรมมหาราชวัง หนัก 3.1กรัม บรรจุในกล่องเดิม สวยมาก (1)LOT NO: 1540    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  
King Rama VI; interesting group of insignias and badges during the reign, 6 items, all in very good condition.(6)
รัชกาลที่ 6 กลุ่มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ และสัญญาลักษณ์ ต่างๆ ในรัชกาล จำนวน 6ชิ้น น่าสนใจมาก สภาพดี (6)LOT NO: 1541    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 250  
Lot of commemorative medals of Rama V period 1880-1910 icluding twice reign Rama II, Pra Meru cremation, 100th Bangkok & decoration of the white elephant, total 4 pcs., all with some faults, good dealer's lot. (4)
กล่มเหรียญที่ระลึทุกเหรียญสมัยรัชกาลที่ห้า 1880-1910 มีเหรียญทองแดง 100ปีกรุงเทพ เหรียญทองแดงพระเมรุสนามหลวง เหรียญดาว สองเท่า ร.2 และเหรียญเครื่องราชฯลงยาช้างเผือก ทุกเหรียญมีตำหนิบางส่วน สภาพใช้ได้ (4)LOT NO: 1542    meaning meaning Starting: THB 12000   Approx: € 300  
Medals and Decorationa - Mixed medals and decoration with ribbon about 40 each both Thai and Foreign. Also included few amulets and coins. All mounted in 6 photograph frames. inspection recommended.(6 frames)
เหรียญและแพรแถบ - เหรียญและแพรแถบของไทยและต่างประเทศประมาณ 40 ชิ้น ยังมีเหรียญพระเครื่องและเหรียญกษาปณ์ ทั้งหมดติดในกรอบรูป 6 กรอบ สภาพปะปน ควรตรวจสอบเพิ่มเติม (6 กรอบ)LOT NO: 1543    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 750  
Modern immitation Gold medal "King Chulalongkorn European Tour 1897", the medal weighs 20.88gms, this is an immitation medal, Sold As Is.(1)
เหรียญทองคำทำเลียนแบบรุ่น "ระลึก ร.5 ประพาสยุโรป" ตัวเหรียญน้ำหนัก 20.88 กรัม เป็นเหรียญทำเลียนแบบในภายหลัง ขายตามสภาพ(1)LOT NO: 1544    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
Modern immitation Gold medal "King Chulalongkorn European Tour 1907", the medal weighs 14.58gms, this is an immitation medal, Sold As Is.(1)
เหรียญทองคำทำเลียนแบบรุ่น "ระลึก ร.5 ประพาสยุโรป ครั้งที่ 2" ตัวเหรียญน้ำหนัก 14.58 กรัม เป็นเหรียญทำเลียนแบบในภายหลัง ขายตามสภาพ(1)LOT NO: 1545    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1250  
Rama VI gold medal uniface designed Queen's insignia personal seal, loop & hook, multi-colur enamelled with pecock in the center; ceramic locket oval-shaped portrait of the Queen, rare, EF.(2)
เหรียญที่ระลึกทองคำลงยาหลากหลายสี ตราประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ในรัชกาลที่ 6 รูปทรงเสมาหน้าเดียว ติดห่วง ตรงกลางรูปนกยูงบน ปรมาภิไทย่อ "อ" และลีอกเก๊ตกระเบื้องของพระองค์ หายาก สีสันสวยมาก EF (2)LOT NO: 1546    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
Rama VII "Royal Insignia - Por Por Lor" gold uniface medal, sema-shaped, green enamelled with hook, wt-7.45gm. rare, EF.(1)
รัชกาลที่ 7 เหรียญที่ระลึกทองคำลงยาสีเขียว "ปปร" ทรงเสมา ตราประจำพระองค์ หน้าเดียว หนัก 7.45กรัม หายากมาก สวยมาก EF(1)LOT NO: 1547    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 300  
Royal decoration: "Knight Commader (Second Class) of the Most exalted Order of the White Elephant" Star & Badge with ribbon one set for gentleman and one set for lady; "Knight Commader (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown" Star & Badge with ribbon for gentleman; EF(3 pairs)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก" (ท.ช.) ดวงตราพร้อมแพรแถบ สำหรับบุรุษ "ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย" (ท.ม.) ดวงตราพร้อมแพรแถบ สำหรับสำหรับบุรุษ และสตรีอย่างละชุด พร้อมกล่อง EF(3 คู่)LOT NO: 1548    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 150  
Royal decoration: "Knight Commander (Second Class) of the Most Admirable Order of Direkgunabhorn" hanger and star badge without ribbon, original red velvet box. EF(2)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "ทุติยดิเรกคุณาภรณ์" (ท.ภ.) ดวงตรา และดารา ไม่มีแพรแถบ พร้อมกล่องกำมะหยี่แดง EF(2)LOT NO: 1549    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 500  
Royal decoration: "Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown", Star & Badge with aiguillette, housed in original blue velvet box. EF(12)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "มหาวชิรมงกุฎ"(ม.ว.ม.) ดารา และดวงตรา พร้อมสายสะพาย บรรจุในกล่องเดิมกำมะหยี่สีน้ำเงิน EF(2)LOT NO: 1550    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  
Royal decoration: "The Saratul Mala Medal" with riboon, obv.scout with crown, rev. Rama VI's monogram, presented to boy scouts who served full 15 years, excellent tone. EF..(1)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "เหรียญศารทูลมาลา" ร.ศ.ท. พร้อมแพรแถบ ด้านหน้ารูปเสือป่าสวมมงกุฎ ด้านหลังพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ 6 พระราชทานให้สำหรับลูกเสือที่ปฎิบัติหน้าที่ครบ 15ปี สีโทนสวยมาก EF.(1)LOT NO: 1551    meaning Starting: THB 700000   Approx: € 17500  
Royal Decoration; "Knight Grand Cross Commader of The Most Illustrious Order of Chua Chom Klao", star badge & medal hanger without sash, this set bestowed upon Abbas Hilma Pacha, Khedive of Egypt(1892-1914), housed in very attractive box made by Spink of London, 2 ceritified papper, excellent condition AU. (1) 1st paper from Spink stated that this lot was orignally from the Khedive Family of Egypt and was firstly sold in 30th April 1991 by Christies lot 149. 2nd paper is a translation to English certified and stated that King Chulalongkorn bestowed the set of Abbas Hilma Pacha.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดารา "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ - ท.จ.ว" ประกอบด้วย ดวงตรา "จุลจอมเกล้า" ทองคำ ลงยาสีเขียว แดง สีชมพู และขาว ด้านหน้าภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ร.๕ ขอบมีอักษรทอง "เราจะบำรุงกระกุลวงษไห้เจริญ"(เป็นการสะกดแบบรุ่นโบราณ) รอมรอบด้วยแปดแฉกและช่อชัยพฤกษ์ เส้าผ่านศูนย์กลาง 5ซม. เบื้องบนบนมีพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีขนาด 1.5ซม. ด้านหลังรูปช้างสามเศียรบนหลังช่างเป็นรูปตรีศูล และ ดารา "จุลจอมเกล้า" รัศมีเงินแปดแฉก รัศมีทองแปดแฉก กลางดาราพื้นลงบาสีชมพู มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จ.จ.จ." ไชว้กันทำด้วยทองประดับเพชร ล้อมรอบขอบสีขาบ และมีอักษรทองว่า "เราจะบำรุงกระกุลวงษไห้เจริญ"(เป็นการสะกดแบบรุ่นโบราณ) ทั้งคู่บรรจุอยู่ในกล่องทำขึ้นโดยบริษัทฯ Spink ประเทศอังกฤษ สภาพสมบูรณ์มากๆ AU. (2) พร้อมจดหมายสองบับ ฉบับแรกยืนยันจาก Spink ว่า เหรียญชุดนี้ได้ผ่านการประมูลที่ บริษัทฯ Christie รายการที่ 149 วันที่ 30 เม.ย.1991)เป็นของตระกูล Khedive of Egypt ฉบับที่สอง เป็นคำแปลเป็นภาษาอังกฤษจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่าได้มีการมอบเครื่องราชฯชุดนี้ให้กับ Abbas Hilmy Pacha, Khedive of Egypt.LOT NO: 1552    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  
Royal Decoration; "Knight Grand Cross(First Class) of the Most Illustious Order of chula Chom Klao" pink fabric button for the order, central monogram "Jor Jor Jor" in gold, excellent condition, rare. AU. (1)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระดุมเสื้อ "ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ." ทำด้วยผ้าสีชมพู ตรงกลางพระปรมาภิไธยย่อทองคำ "จ.จ.จ." สภาพดีมาก หายาก AU. (1)LOT NO: 1553    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 625  
Watch 1999 Commemorative medals "Benja Maha Monkon" gold palted medal made to wrist watch housed in attractive presentation box. (1)
นาฬิกาข้อมือ 2542 เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 9 "เบญจมหามงคล" ทำเป็นนาฬิกาข้อมือพร้อมกล่องสวยงามมาก (1)